Algemene informatie


De Antiskid Groep (ASG) bestaat voor vliegers al sinds eind jaren 70 en heeft tot aan de oprichting van de Stichting ASG gediend onder de vleugels van het Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart (OVB). Twee primaire zaken hebben ertoe geleid dat de ASG uiteindelijk een zelfstandige stichting is geworden. Enerzijds zullen door de samenwerkingsovereenkomsten meldingen rond PMG, die voorheen op diverse plekken neergelegd konden worden, samenkomen bij de ASG. Hierdoor bestaat er een substantieel grotere kans dat een collega met PMG eerder geïdentificeerd wordt en indien nodig passende hulp krijgt aangeboden. Anderzijds zorgt het ervoor dat fondsen aangetrokken kunnen worden, wat de professionaliteit en daarmee de effectiviteit van de huidige aanpak van Problematisch Middelen Gebruik (PMG) onder vliegend personeel kan verbeteren.

De Stichting AntiSkid Groep (ASG) is statutair opgericht op 1 juli 2013 na bijna twee jaar intensieve samenwerking binnen een werkgroep van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM en KLC), de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinIenM) en wordt mede ondersteund door de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Omdat de Stichting naast hulp aan vliegend personeel tevens bijdraagt aan de vliegveiligheid heeft zij de sympathie en steun van de overheid. De Stichting ontleent haar naam aan het anti-blokkeer (anti-skid) systeem van moderne verkeersvliegtuigen dat doorglijden op een natte baan voorkomt.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het Amerikaanse HIMS-model (Human Intervention Motivation Study,http://www.himsprogram.com). HIMS coördineert al jaren zeer succesvol de behandeling van Amerikaanse verkeersvliegers met PMG. Het HIMS-model heeft aan de basis gestaan van de Stichting, die als onafhankelijke entiteit de Identificatie en Medische Evaluatie coördineert en de collega ondersteunt tijdens het Behandeling, Revalidatie en Nazorg traject.

De doelstelling bij het opzetten van de Stichting was het creëren van een proces tot herstel dat onafhankelijk, transparant, zorgvuldig en effectief is en kan rekenen op ondersteuning van alle belanghebbende partijen. Belangrijk uitgangspunt is om vliegend personeel dat in de problemen is geraakt in de vliegende functie te behouden of daarin zo snel en volledig mogelijk te laten terugkeren.