Hoe kan een klacht ingediend worden?

Stichting ASG tracht onder alle omstandigheden zeer zorgvuldig te opereren, toch kan het zijn dat er bepaalde zaken niet goed zijn gegaan of wellicht voor verbetering vatbaar zijn. Het huishoudelijk reglement kent een bezwaarprocedure. De bezwaarprocedure omvat een medisch inhoudelijke klachtenprocedure en een reguliere klachtenprocedure. Voor reguliere klachten, dus niet medisch inhoudelijk van aard, kunt u hier een klachten formulier invullen. Ook is het mogelijk om hierover een brief te sturen, de contact gegevens van de Stichting ASG staan op deze pagina. De Stichting ASG zal u conform het huishoudelijk reglement en de klachtenregeling binnen de gestelde termijn een eerste reactie sturen.

Comments are closed.