Hulpverzoek

Veilig om hulp verzoeken wil zeggen dat uw hulpverzoek bij de Stichting ASG geheel vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend binnen de Stichting ASG wordt gebruikt. Degene over wie u zorgen heeft zal niet te weten komen van wie de melding afkomstig is. Anderzijds zult u als melder ook niet te horen krijgen of en wat er met uw melding is gedaan.

Contactformulier

De ASG begrijpt goed dat er een enorme drempel kan zijn om een melding te doen, maar wil benadrukken dat een melding uzelf of een collega, familielid of vriend(in) juist de kans biedt om van eventuele PMG-problemen af te komen zonder dat de werkgever hierbij direct betrokken is.

Je kunt een hulpverzoek indienen op de volgende manieren:

Uiteraard is alles erop gericht om u zo snel mogelijk te woord te staan en te helpen waar nodig.

Uw gegevens

    Dit Contact verzoek gaat over:

    Bovenstaande contact gegevens worden door Stichting ASG slechts en alleen gebruikt voor het leggen van contact. Meldingen zullen nooit zodanig gedetailleerd worden gedeeld met diegene waar de melding over gaat (betrokkene) dat deze terug te voeren is op de melder.