Klachtenformulier

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Stichting ASG zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, bij de Secretaris van Stichting ASG een klacht in te dienen. Niet geklaagd kan worden over de inhoud en de motivering van een oordeel van een psychiater als uitkomst van de Medische Expertise. Voor een dergelijke klacht is de Second Opinion procedure ingericht. 

Indien u een klacht wilt indienen kunt u gebruik maken van onderstaand formulier
Of klik hier om direct een e-mail te versturen