AntiSkid helpt

bij het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik, het begeleiden en hulp bieden aan vliegend en verkeersleiding personeel en het beschermen van de vliegveiligheid.

Direct hulp nodig?

AntiSkid helpt

bij het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik, het begeleiden en hulp bieden aan vliegend en verkeersleiding personeel en het beschermen van de vliegveiligheid.

Direct hulp nodig?

AntiSkid helpt

bij het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik, het begeleiden en hulp bieden aan vliegend en verkeersleiding personeel en het beschermen van de vliegveiligheid.

Direct hulp nodig?

De leden van de Anti Skid Groep helpen vliegend of verkeersleidend personeel bij het oplossen van problematisch gebruik van medicijnen, alcohol en/of drugs. We beschermen hun carrières en bevorderen daarmee de vliegveiligheid.

Dit doen we door op een veilige en vertrouwelijke manier te helpen bij het vaststellen van het probleem, door de collega te ondersteunen en te begeleiden tijdens de behandeling en uiteindelijk door te helpen met de terugkeer naar de vliegende functie binnen het bedrijf.

Wij, de leden van het ASG team, zijn collega’s afkomstig uit de specifieke doelgroep; vliegers helpen vliegers, cabineleden helpen cabineleden en verkeersleiding helpt verkeerlseiding. We doen dit werk op vrijwillige basis en zijn allemaal lid geworden vanuit een gevoel van betrokkenheid. We zijn getraind in de opvang en het begeleiden van vliegend personeel met Problematisch Middelen Gebruik (PMG) en worden gedurende het hele proces bijgestaan door gespecialiseerde artsen. We zullen als vrijwilliger het zoeken en aanvaarden van professionele hulp altijd stimuleren.

 

  • 1.Opgericht door en voor vliegend of verkeersleidend personeel.
    De ASG is opgericht voor en door vliegend of verkeersleidend personeel met als doel mogelijk problematisch middelen gebruik (PMG) bij een collega vast te stellen. Daarna wordt de betreffende collega op de hoogte gebracht van het onderzoek. We begeleiden en ondersteunen deze collega vervolgens gedurende het gehele ASG traject. Op deze manier beschermen we zijn of haar carrière en dragen we bij aan de vliegveiligheid.
  • 2.Werkgevers, Vakbonden, Hulporganisaties.
    Wij hebben als Stichting samenwerkingsovereenkomsten met werkgevers, vakbonden, vakverenigingen en hulporganisaties om ervoor te zorgen dat meldingen over PMG bij óns samenkomen. Dit heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium een collega bij wie vermoeden van PMG speelt gepaste hulp te kunnen bieden. We hebben daarom met alle betrokken partijen afgesproken dat het betreffende ASG team (cockpit, cabine of verkeersleiding) de taak op zich neemt om meldingen te onderzoeken, te beoordelen en te valideren. Uiteraard worden we hier desgewenst in ondersteund door een bij de Stichting ASG aangesloten verslavingsarts.
  • 3.Proces
    Om consistent kwaliteit voor elke collega te kunnen waarborgen maken we gebruik van een vast proces. Het ‘ASG hoofdproces’. Hier in staan de verschillende proces-stappen beschreven. Bovendien is er een flowdiagram dat de stappen binnen het proces schematisch weergeeft.