Hoe ziet een behandeling van Problematisch Middelen Gebruik (PMG) er uit?

Een mogelijke behandeling zal te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de betreffende bedrijfsarts van betrokkene worden uitgevoerd. Naar gelang de mate van geconstateerde PMG bij betrokkene, zal een behandeling ofwel intern of op een meer ambulante wijze worden vorm gegeven. Tijdens dit traject van behandeling, revalidatie en nazorg zal de ASG een ondersteunende en begeleidende rol vervullen.

Comments are closed.