Mag een lid van personeel met Problematisch Middelen Gebruik (PMG) werken?

Europese- en nationale wet- en regelgeving verbiedt het acteren als vliegend personeel aan boord van een vliegtuig bij geconstateerd PMG. Het verbiedt echter ook vliegend personeel waarvan men het vermoeden heeft, door de fysieke gesteldheid, om deze te weerhouden van het actief acteren aan boord van een vliegtuig t.b.v. de algemene vliegveiligheid.
Artikelen die daartoe voor vliegend personeel relevant zijn, zijn Artikel 2-11 en 2-12 van de Wet Luchtvaart (www.wetten.nl).

Dit geldt ook voor eenieder die luchtverkeersdiensten verleent, luchthaveninformatie verstrekt of een grondstation of een mobiel station als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, bedient.

Comments are closed.