Waarom bij de stichting ASG om hulp vragen?

Een hulpverzoek aan ASG zal te allen tijde uitsluitend worden gebruikt met als doel het helpen van de betrokken betrokkene. De interne ASG processen waarborgen dat een betrokkene onder invloed van Medicijnen, Alcohol of Drugs (MAD) niet gaat werken.

ASG is een onafhankelijke Stichting die gericht is op het bieden van begeleiding en hulp aan vliegend of verkeersleidend personeel met een Problematisch Middelen Gebruik (PMG). Het melden bij ASG is veilig en het ASG proces naar herstel is onafhankelijk, transparant, zorgvuldig en effectief. Het behandeltraject bij de Stichting ASG is gericht op re-integratie als betrokkene.

Comments are closed.