Waarom is de stichting ASG opgericht?

De Antiskid Groep (ASG) bestaat voor vliegers al sinds eind jaren 70 en heeft tot aan de oprichting van de Stichting ASG gediend onder de vleugels van het Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart (OVB). Twee primaire zaken hebben ertoe geleid dat de ASG uiteindelijk een zelfstandige stichting is geworden. Enerzijds zullen door de samenwerkingsovereenkomsten meldingen rond PMG, die voorheen op diverse plekken neergelegd konden worden, samenkomen bij de ASG. Hierdoor bestaat er een substantieel grotere kans dat een collega met een mogelijk PMG eerder geïdentificeerd wordt en indien nodig passende hulp krijgt aangeboden. Anderzijds zorgt het ervoor dat fondsen aangetrokken kunnen worden, wat de professionaliteit en daarmee de effectiviteit van de huidige aanpak van Problematisch Middelen Gebruik (PMG) onder vliegend of verkeersleidend personeel kan verbeteren. Met de Stichting ASG is een onafhankelijke entiteit gecreëerd die de preventie, identificatie en behandeling van PMG onder vliegend of verkeersleidend personeel coördineert. De werkwijze van de Stichting ASG is gebaseerd op het Amerikaanse HIMS-model (Human Intervention Motivation Study, zie www.himsprogram.com). HIMS coördineert al jaren zeer succesvol de behandeling van Amerikaanse vliegers met PMG.

Comments are closed.