Waarom wordt een werkgever ingelicht als een betrokkene het ASG traject niet wil volgen?

Als een betrokkene het onmogelijk maakt of niet wenst geholpen te worden en het vermoeden van PMG blijft bestaan, dan zal de werkgever van dat feit op de hoogte moeten worden gesteld. PMG in combinatie met de vliegende functie aan boord van een verkeersvliegtuig is een risico voor de vliegveiligheid. Daarnaast leert de ervaring dat PMG niet vanzelf verdwijnt, het is een progressieve ziekte die in de ultieme fase uitmondt in verslaving. Iedereen heeft, zoals in de Wet Luchtvaart (www.wetten.nl) is vastgelegd, de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de vliegveiligheid in gevaar wordt gebracht, ook in relatie tot een (vermoeden van) PMG. Daarom is ook de ASG verplicht, indien er een sterk vermoeden is van PMG en de desbetreffende collega niet wil meewerken, dit feit aan de werkgever bekend te maken, opdat de werkgever op dezelfde Artikelen 2-11 en 2-12 van de Wet Luchtvaart deze afweging kan maken.

PMG in combinatie met de vliegende functie aan boord van een verkeersvliegtuig of een andere veiligheidsgerelateerde functie in de luchtvaart is een risico voor de vliegveiligheid

Comments are closed.