Wanneer is er sprake van een Problematisch Middelen Gebruik (PMG)?

Middelen gebruik wordt problematisch als een middel (medicijnen, alcohol en/of drugs) incidenteel of chronisch gebruikt wordt in een mate waarin er risico’s ontstaan voor de veiligheid (van betrokkene en/of anderen) en/of de gezondheid (van betrokkene). Bij alcoholgebruik, dat meestal sociaal geaccepteerd is, kan je spreken van een probleem als iemand afhankelijk is, dus moet doordrinken om zich prettig te voelen en bij stoppen onthoudingsverschijnselen krijgt. Ook zie je dan dat betrokkene steeds meer van het middel nodig heeft, door toename van tolerantie, om hetzelfde effect te bereiken. Iemand die met een paar promille in zijn bloed nog in staat is normaal te functioneren heeft dus een significant groter probleem dan degene die daarmee een laveloze indruk maakt. Maar je hebt ook ‘Binge’ drinken (‘Binge’ is het Engelse woord voor ‘fuif’): het in korte tijd zeer veel alcohol drinken afgewisseld met periodes van onthouding. Onderzoek toont aan dat 10% van de bevolking van 12 jaar en ouder een zware drinker is (één of meer dagen per week > 6 glazen per dag). Voor vliegend personeel is de inschatting dat dit percentage op zo’n 3% ligt.

Voor verder informatie rond verslaving zie:

www.alcoholinfo.nl
www.trimbos.nl
www.nationaalkompas.nl
www.jellinek.nl
www.addiction-solutions.nl
www.u-centre.nl

Comments are closed.