Wat gebeurt er met een melding of een hulpvraag over Problematisch Middelen Gebruik (PMG)?

Meldingen kunnen in alle vormen voorkomen. De acties die door de Stichting ASG ondernomen worden op een melding zijn sterk afhankelijk van de validatie die door het ASG Team op de melding gedaan wordt.

Alle PMG hulpvragen of meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Meldingen zullen nooit zodanig gedetailleerd worden gedeeld met diegene waar de melding over gaat (betrokkene) dat deze terug te voeren is op de melder. Een hulpvraag/melding wordt gevalideerd door ten minste twee leden van het ASG Team en een in verslaving gespecialiseerde arts. Normaliter zullen er over een bepaalde betrokkene meerdere meldingen binnen moeten komen, alvorens de validatie zal leiden tot een interventie. Meerdere meldingen bieden immers meer garantie dat het inzetten van zorg een juiste keuze is en biedt de betrokken melders meer gezamenlijke bescherming van de anonimiteit. Indien echter op basis van één melding de zorg om de gezondheid van betrokkene dermate groot is en/of de vliegveiligheid op korte termijn ernstig in gevaar dreigt te komen, kan de ASG conform de statuten ook al op basis van één melding tot een interventie overgaan.

Tijdens een interventie zullen leden van het ASG Team een betrokkene actief benaderen en op de hoogte stellen van de aard van de meldingen en zijn/haar mogelijke PMG. Het doel van dit gesprek is de collega een helpende hand toereiken en hem/haar bijstaan in het oplossen van het mogelijke PMG probleem.

Voor een compleet overzicht van het gehele ASG proces van identificatie, validatie, medische evaluatie, behandeling, revalidatie tot aan nazorg verwijzen we u graag naar het hoofdproces en het bijbehorende flowdiagram.

Comments are closed.