Wat zijn de taken en bevoegdheden van het ASG-bestuur?

Het bestuur heeft een toezichthoudende taak op de werkzaamheden die door personen, werkzaam namens de Stichting, plaatsvinden en heeft, tenzij dit voor het functioneren van de stichting strikt noodzakelijk is, geen inhoudelijke kennis van de individuele ASG trajecten noch van de personen die dit betreft.

Comments are closed.